Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

6 czerwca 2017

W szkolnej izbie regionalnej.

W poniedziałek 5 czerwca spotkaliśmy się w Szkolnej Izbie Regionalnej im. Marty Wójcik w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich – Dąbrówce Wielkiej. Izbę otwarto w 1995 roku a inicjatorami jej powstania były Marta Wójcik i ówczesna dyrektor szkoły Helena Leśniowska. Zgromadzone zostały w niej meble i sprzęty z początków XX w. […]

Złoty jubileusz ks. bp Gerarda Bernackiego.

W niedzielę 4 czerwca ks. bp Gerard Bernacki obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Z tej okazji szereg delegacji, m.in. piekarskiego Koła ZG, Bractwa Pielgrzymkowego ZG, śląskiego rzemiosła, Archikonfraterni Literackiej, Parafii MBWW w Dąbrówce Wielkiej, wybrało się do Zakopanego, by tam uczestniczyć w kaplicy Konwentu O. Bonifratrów w uroczystej Mszy św. i spotkać się z zacnym Jubilatem.  […]