Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Wrzesień, 2017

Jak wiązać purpurkę? Spotkanie w DDK w Dąbrówce Wielkiej.

Purpurka to kretonowa chustka w kolorze ciemnej czerwieni, z nadrukowanymi dookoła motywami kwiatowymi. Jest jednym z elementów kobiecego regionalnego stroju rozbarskiego. Noszona była przez kobiety zamężne, wdowy czy rozwódki. Sposób jej wiązania nie jest prosty i różny w poszczególnych miejscowościach. Realizacja projektu RIK-u w Katowicach pod nazwą: PURPURKA NA POLKĘ. INSTRUKCJA OBSŁUGI, miała na celu m.in. […]

Polecamy nowy numer GÓRNOŚLĄZAKA.

Ukazał się kolejny numer Gazety Związku Górnośląskiego „Górnoślązak”. Polecamy w nim szczególnie artykuł zatytułowany „Poszanowanie prawa i tożsamości”. O prawie Ślązaków do własnego, wyraźnego głosu, przy okazji powstania Śląskiej Partii Regionalnej z prof. Ireną Lipowicz, współzałożycielem Związku Górnośląskiego i byłą Rzecznik Praw Obywatelskich, rozmawiała Wiceprezes ZG  Łucja Staniczkowa.  https://www.zg.org.pl/download/gornoslazak/gs_7-2017.pdf      

XI Turniej Sportowy za nami.

XI TREF ZE SZPORTYM WE PIEKARACH ŚLÔNSKICH. Łod jedynostu juz lot, we piyrszo abo drugo sobota września trefiômy sie na szpilplacu piekarskigo Mosiru. Tak tyz było latoś 9 września. Sprosiyli my człônkôw roztomajtych organizacjôw, niy ino ze Piekor. Przijechali tyz nasze kamraty ze Zwiônzku Gôrnoślônskigo z inkszych kôł. Pogoda była piykno. Spyto sie wtoś, po […]

Spotkanie z Europosłem Markiem Plurą.

Związek Górnośląski koło Piekary zaprasza na spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Markiem Plurą. Spotkanie poprowadzi prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki. Zapraszamy w szczególności osoby zaangażowane w działalność społeczną w organizacjach i stowarzyszeniach. Zapraszamy  osoby niepełnosprawne, seniorów i regionalistów oraz osoby zainteresowane życiem społecznym. W programie spotkania: – prezentacja działalności Europosła Marka Plury -dyskusja i pytania  […]

W gościnie u Górali.

Górnoślązacy i Górale Związek Górnośląski zorganizował wyjazd do Nowego Targu na ustanowienie rekordu Guinnessa ilości osób w strojach ludowych zgromadzonych w jednym miejscu. Inicjatorką  wyjazdu była Pani Ilona Kanclerz, znana projektantka mody inspirowanej śląskim folklorem. Ustanowienie tego rekordu, po raz pierwszy na świecie odbyło się w piątek 1 września, w ramach VII edycji, największego, krajowego […]