Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

4 grudnia 2017

SKULI BARBÔRKI

Wszystkym Berkmônôm, tym co jesce fedrujôm i tym na pynzyji nojlepsze powinszuwania skuli Waszego Świynta. Niych Św. Barbara ło Wos dbo i wyproszo potrzebne łaski. Szczyńść Boże! Człônkowie piekarskigo Koła Zwiônzku Gôrnoślônskigo.