Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Lipiec, 2018

Święto Śląskiej Flagi w Piekarach Śląskich.

15 lipca, od kilku lat obchodzone jest Święto Śląskiej Flagi. W tym właśnie dniu przypada rocznica uchwalenia przez Polski Sejm Ustawodawczy w 1920 r. Ustawy Konstytucyjnej zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego. Dla przypomnienia tego ważnego dla Górnego Śląska faktu wywieszane były w minionych latach śląskie flagi w wielu miastach. W tym roku dołączyły do nich […]

Powitanie lata przy bunkrze.

Tradycją piekarskiego Koła ZG jest organizowanie pikniku przy bunkrze w Dąbrówce Wielkiej na powitanie lata. Tym razem spotkaliśmy się w sobotę 7 lipca. Miło nam było gościć Prezesa Związku Górnośląskiego Grzegorza Franki, członka Zespołu Oberschlesien Marcela Różankę, członków Koła ZG z Wełnowca – Józefowca i przyjaciół Związku Górnośląskiego. Piknik jest okazją do zwiedzenia schronu i […]

Z wizytą u Prezydent Piekar Śląskich.

W czwartek, 5 lipca delegacja piekarskiego Koła ZG złożyła wizytę Prezydent Piekar Śląskich Sławie Umińskiej – Duraj. Koło reprezentowała Prezes Helena Leśniowska, członek zarządu Lucjan Zając i asystent Europosła Marka Plury Wiktor Franki. W czasie spotkania przekazane zostały Pani Prezydent flagi Górnego Śląska, które zostaną wywieszone 15 lipca na budynkach użyteczności publicznej. Z inicjatywy Europosła […]

Święto Strojów Ludowych Górnego Śląska.

Przajecie ślônskymu łoblecyniu? Mocie je w zocy? To wystrôjcie sie po ślônsku i przijedźcie do Katowic we sobota 4 siyrpnia,  ło cworty po połedniu. Trefiymy sie pod Pômnikym Powstańcôw Ślônskich. Chcymy poasić sie i pokozać jake nasze ślônske łoblecynie jest piykne. Bydymy tyz knipsuwać zdjyńcia na pamiôntka do familijnych albumôw. Zaproszo Wiktor Franki cuzamyn z partnyrami – Heleną Leśniowską (prezes koła […]