Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

3 lipca 2018

Święto Strojów Ludowych Górnego Śląska.

Przajecie ślônskymu łoblecyniu? Mocie je w zocy? To wystrôjcie sie po ślônsku i przijedźcie do Katowic we sobota 4 siyrpnia,  ło cworty po połedniu. Trefiymy sie pod Pômnikym Powstańcôw Ślônskich. Chcymy poasić sie i pokozać jake nasze ślônske łoblecynie jest piykne. Bydymy tyz knipsuwać zdjyńcia na pamiôntka do familijnych albumôw. Zaproszo Wiktor Franki cuzamyn z partnyrami – Heleną Leśniowską (prezes koła […]