Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

4 kwietnia 2019

Książka o familii Schaeferów.

We wtorek, 2 kwietnia, członkowie piekarskiego Koła Związku Górnośląskiego uczestniczyli w spotkaniu promującym nowo wydaną książkę zatytułowaną: „Schaeferowie. Zakład Sztuki Kościelnej. 120 lat w służbie dla Piekar Śląskich”. Na stronach książki opisana została historia rodziny Schaeferów, rodu nierozerwalnie związanego z dziejami Piekar Śląskich. Dowiadujemy się o dziejach powstania Zakładu Sztuki Kościelnej. Opracowane jest też drzewo […]

Zespół „Śląsk” w ZS-P nr 2 w Piekarach Śląskich.

W czwartek, 28 marca, odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich – Dąbrówce Wielkiej piękna uroczystość. W dniu tym w murach szkoły goszczono Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Okazją do zaproszenia znakomitych gości było podsumowanie projektu pod nazwą: „W przeszłość spoglondomy, naszych korzyni niy zapominomy” i przypadająca w tym roku setna rocznica […]