Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

ODPOWIEDŹ NA WYWIAD Z POSŁEM ROZENKIEM

W dodatku piekarskim Dziennika Zachodniego z dnia 6 kwietnia (Wielki Piątek) ukazał się wywiad  redaktor Małgorzaty Węgiel z Posłem na Sejm RP Rozenkiem. Jego treść dotyczyła Piekar jako miasta kultu maryjnego. Tytuł artykułu brzmiał: „Rozenek: Kalwaria, czyli sacro-disneyland”.  Wypowiedź Posła była tak bulwersująca, że postanowiłam z niej zakpić.

Miyszkômy w Piekarach i my niy wiedzieli,

że nojlepi bydzie przi kożdy niydzieli

niy iść do bazyliki by tam porzykać,

ino wziôńć kajak i iść nad rzyka.

Na  tym kajaczku po Brynicy pływać,

a nojlepi po ślônsku to sie niy łodzywać.

Kônserwatory na nicym sie niy znajom

i do zabytkôw gupoty zaliczajôm,

tako na tyn przikłod z Piekor Bazylika,

abo Kalwario, co szpeci łokolica.

Z rejestrôw zabytkôw wyciepnôńć kościoły!

Pewnie tyn rejestr robiyły matoły

i niy wiedzôm, że „instalacje” te straszôm

posłów, co jadôm z Warszawy i na nie potrzôm.

Tyla lot my jak gupieloki żyli

i dopiyro Rozynek nos łoświyciyli,

bo jak sie jest z Warszawy, to sie lepi wiy

co dobre do Ślônzokôw, co fajne a co niy,

kaj mômy iść sie dychnôńć, kaj szpacerůwać,

nojlepi na hołdach sie bydzie flegůwać.

Bez tych môndrych porad rady by my niy dali

i wielke dziynki tym, co Rozenka za Posła wybrali.

To był mój „protest-song”.

Na spotkaniu wtorkowym (10 kwietnia) członków Koła napisaliśmy list skierowany do Pani Redaktor.

Szanowna Pani Redaktor.

Jesteśmy oburzeni wypowiedzią Posła Rozenka na temat Piekar Śląskich, która została opublikowana w dodatku piekarskim Dziennika Zachodniego w dniu 6 kwietnia tego roku. Poseł, wybrany głosami mieszkańców Śląska, nie uznał za stosowne zapoznać się z historią ziemi, którą reprezentuje, lecz przeciwnie obraża uczucia jego mieszkańców. Nie wie, że Piekary to „duchowa stolica Górnego Śląska”, że przed obrazem Piekarskiej Panienki klękali królowie Polski prosząc o Jej opiekę. Bazylika piekarska i Kalwaria to miejsca bardzo ważne nie tylko dla katolików ale ważne także ze względu na historię Górnego Śląska. Ks. Alojzy Fiecek – budowniczy bazyliki był założycielem ruchu trzeźwościowego, wspierał wydawanie książek i gazet w języku polskim. W Piekarach działała drukarnia Teodora Heneczka a dziewiętnastowieczne  Piekary nazywano „Górnośląskim Lipskiem” . Tego Poseł Rozenek nie wie. Pewnie jeszcze bardzo wielu rzeczy nie wie o Górnym Śląsku, o ziemi, którą reprezentuje w Sejmie RP. Zapomniał, że otrzymanie mandatu posła jest zobowiązaniem wobec wyborców. Dla Posła Rozenka Bazylika i Kalwaria w Piekarach Śląskich to po prostu  „sacro – disneyland” i „instalacje religijne”, które szpecą.

Jest nam wstyd, że mamy w naszym okręgu takiego posła.

 Liczymy, że Poseł Rozenek przeprosi Górnoślązaków, za wypowiedziane słowa i znajdzie czas na zapoznanie się z historią naszej ziemi. 

 

Członkowie Koła

Związku Górnośląskiego

w Piekarach Śląskich

 

Comments are currently closed.