Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

ŁO SZPORCIE WE ŚLÔNSKI GODCE.

 Tyn rok jesce sie dobrze niy zacôn, a juz ciyngiym łosprawiało sie ło szporcie. Noprzôd był Kamil i wszyjscy sie starali cy bydzie skokać jak Adam. Potym  uśmiychniynto Justyna no i Euro.  Durch sie godało cy bydôm te autobany, cy niy bydôm. Roz my sie radůwali, jak godali ło Nysi co piyknie grała we  tynisa abo ło szportowcach co dostali złoty medal za łodbijanie bala bez nec, ale czyńści było tak, że z nerwow łostatnie wosy z gowy my wyrywali. Piyrszy roz szło tyz łobejrzeć tyla fanôw, jak na żodne świynto żodyn niy powiesiył. Skuli tego wszystkigo sôm te fraszołki ło szporcie. A swojôm drôgôm szkoda, że z Lôndynu niy prziwiyźli tyla medali, wiela nasi syniory z Krômeriża. 

A teroz fraszołki.

Comments are currently closed.