Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

NAGRODA IM. WAWRZYŃCA HAJDY.

Poznaliśmy laureatów Nagrody Miasta  Piekary Śląskie w Dziedzinie Kultury     

im. Wawrzyńca Hajdy.

Helena Leśniowska i Marian Geremek odebrali statuetki.

Podczas sesji Rady Miasta 27 września przewodniczący Komisji ds. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w Dziedzinie Kultury im. Wawrzyńca Hajdy Alfred Kiera przedstawił projekt uchwały, na mocy której radni podjęli decyzję o przyznaniu tegorocznych, prestiżowych wyróżnień. Członkowie komisji, w skład której wchodzą: radni – Gabriela Cichy, Monika Lisińska-Kotowicz, Stanisław Plajzner oraz Marian Muszalik, Teresa Szaflik, Aleksandra Zawalska-Hawel i Alfred Kiera, rozpatrzyli wnioski 29 sierpnia. Wniosek o nagrodę dla Heleny Leśniowskiej złożyła sekcja Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej – Klub Dyskusyjny „Porozmawiajmy”. Poparcia udzielili członkowie Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich. Natomiast wniosek o przyznanie nagrody Marianowi Geremkowi wysunęli członkowie sekcji plastycznej „Flek”, działającej przy Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce  na październikowej sesji Rady Miasta w dniu 25 października.

Zapraszam do galerii.

Comments are currently closed.