Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

W PIEKARSKIM URZĘDZIE IDZIE GODAĆ PO ŚLONSKU!

Na czerwcowej sesji Rada Miasta w Piekarach Śląskich podjęła uchwałę popierającą starania o uznanie śląskiej godki jako języka regionalnego. Teraz zrobiono kolejny krok. W Urzędzie Miasta  w punktach obsługi klientów oraz na drzwiach wszystkich wydziałów i biur umieszczone są tabliczki i naklejki z napisem „Godomy po ślonsku”. W Piekarach Śląskich przecież wiele osób godo po ślonsku. Brawa dla pana Prezydenta Stanisława Korfantego za podjęcia takiej decyzji. Cieszy nas to tym bardziej, że w maju tego roku Koło Związku Górnośląskiego w Piekarach Śl. przyznało panu Prezydentowi Odznakę „Pszociel Ślonskiej Godki”.

Comments are currently closed.