Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

WIECZÓR WSPOMNIEŃ.

W czwartek, 25 października w Domu Parafialnym  MBWW w Dąbrówce Wielkiej Zorganizowaliśmy wieczór wspomnień poświęcony pani Marcie Wójcik (1926 – 1999). Pani Marta jako katechetka uczyła kilka pokoleń religii ale także troszczyła się o pielęgnowanie tradycji regionalnych. Dzięki jej zaangażowaniu powstała w szkole izba regionalna, dbała o oprawę świąt kościelnych, spisała  tradycje regionalne Dąbrówki Wielkiej, aktywnie włączała się w działalność charytatywną. Była dobrym, ciepłym człowiekiem. W spotkaniu udział wzięła m.in. rodzina, nauczyciele, członkowie zespołu charytatywnego, osoby, które Marta Wójcik przygotowywała do I Komunii św.  Wszyscy z wielką sympatią wspominali swoje kontakty z Panią Martą i stwierdzali, że jest wzorcem osobowym do naśladowania. Wszystkim łza się kręciła w oku, gdy oglądali film z wywiadu przeprowadzonego z panią Martą w 1995 r. w szkolnej izbie regionalnej.

Kolejne spotkanie w domu parafialnym w Dąbrówce Wielkiej w czwarty czwartek listopada poświęcone będzie dąbrowskim tradycjom na początku XX wieku.

Zapraszam do fotogalerii.

Comments are currently closed.