Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

POŁOSPRAWIOMY PO ŚLĄSKU – II KONKURS GRYFNY GODKI.

 Zapraszamy do udziału w II KONKURSIE GRYFNY GODKI organizowanym przez Związek Górnośląski i Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich. Konkurs przeznaczonym dla wszystkich pokoleń, a objęty został Honorowym Patronatem przez Prezydenta Piekar Śląskich Stanisława Korfantego. Przesłuchania uczestników zostały zaplanowane na 10 kwietnia,  natomiast finał konkursu będzie Świętem Śląskiej Godki. Szczegóły konkursu zawiera publikowany poniżej regulamin. Pamiętajmy:   NIY JEST GAŃBÔM GODAĆ

REGULAMIN II KONKURSU GRYFNY GODKI

pod Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Stanisława Korfantego.
 

I. Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie gwary śląskiej.
 2. Rozbudzanie u dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania gwarą śląską.
 3. Krzewienie zamiłowania do małej ojczyzny.
 4. Przygotowanie do innych wystąpień publicznych.
 5. Integracja środowisk lokalnych i ich przedstawicieli.
 6. Integracja międzypokoleniowa.

II. Zasady organizacyjne oraz przebieg konkursu:

 1. Konkurs Gryfny Godki jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  i do osób dorosłych.
 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie monologu  i zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub mailowe na podany niżej adres.
 3. Termin zgłoszenia upływa 27 marca 2013 roku.
 4. Przesłuchania odbędą się 10 kwietnia 2013 roku w MDK nr 1.
  Uczestnicy zostaną poinformowani osobiście o godzinie prezentacji.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów będzie miało miejsce podczas II Święta Śląskiej Godki w dniu  22 kwietnia 2013 roku.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik wygłasza monolog wyłącznie w gwarze śląskiej.
 2. Tekst może być twórczością własną lub zaczerpnięty z dostępnych źródeł.
 3. Czas prezentacji monologu nie powinien przekroczyć 6 minut.
 4. Uczestnicy będą oceniani oddzielnie w każdej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli).
 5. Jury, oceniając wykonawców będzie zwracać uwagę na:
 • poprawne posługiwanie się gwarą,
 • dykcję,
 • dostosowanie tekstu do wieku uczestnika,
 • interpretację i zrozumienie tekstu.
 • Dodatkowym atutem może być strój regionalny.

IV. Zgłoszenie uczestników:

 1. Zgłoszenia pisemne na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, 41-940  Piekary Śląskie ul. Bytomska 159.
 2. Zgłoszenia telefoniczne: 32 287-15-89 lub 660 -635-911
 3. Zgłoszenia mailowe na adres:mdk1@ piekary.pl
 4. W zgłoszeniu należy podać:
 • nazwisko i imię uczestnika,
 • kategoria wiekowa,
 • szkoła, placówka kultury, stowarzyszenie lub występ indywidualny,
 • nazwisko  osoby przygotowującej uczestnika do konkursu,
 • autor i tytuł tekstu.

           5. Dodatkowych informacji udzielają

 • Prezes Koła Z.G. w Piekarach Śl. Helena Leśniowska tel. 660 635 911,
 •  Dyrektor MDK nr 1 w Piekarach Śl. Małgorzata Pogoda tel. 516 135 619.

                                                                                                                  Zapraszamy.

 

Comments are currently closed.