Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

NOWE WŁADZE KOŁA.

We wtorek 5 lutego odbyło się walne Zgromadzenie członków Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich. Prezesem piekarskiego koła wybrano ponownie Helenę Leśniowską. Poza tym w skład Zarządu koła wchodzą:

– Alfred Kiera – wiceprezes,

– Janina Kiera – sekretarz,

– Krystyna Skórka – skarbnik,

– Marek Markefka – członek,

– Roman Kiera – członek,

– Lucjan Zając- członek.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:

– Jerzy Nowak – przewodniczący,

– Jan Wójcik – zastępca przewodniczącego,

– Danuta Sieja – sekretarz.

Władze koła wybrane zostały na kadencję luty 2013 – luty 2017.

Comments are currently closed.