Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

POŻEGNANIE KS. KANONIKA HENRYKA KUCZOBA.

 W sobotę 29 czerwca uroczyście podziękowaliśmy za dotychczasową posługę kapłańską odchodzącemu na emeryturę ks. kanonikowi Henrykowi Kuczobowi. Dziękowaliśmy między innymi za troskę o mieszkańców Ziemi Górnośląskiej, aby nie zapominali o swoich korzeniach , o dziedzictwie duchowym i materialnym, za podejmowane działania na rzecz ochrony kultury i tradycji Śląska oraz za wspieranie inicjatyw Związku Górnośląskiego. Księdzu kanonikowi dziękowali nie tylko parafianie z Dąbrówki Wielkiej ale także rzemieślnicy i strażacy, których jest kapelanem. Wiele ciepłych i miłych słów przekazano ze strony władz Piekar Śląskich, stowarzyszeń, polityków i osób prywatnych. Nie zabrakło także dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Warto przypomnieć, że za swoje działania promujące kulturę i tradycje Górnego Śląska ks. H. Kuczob został uhonorowany Nagrodą im. Wojciecha Korfantego i nagrodą w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy. Ks. kanonik odchodząc na emeryturę wydał II tom książki: „Dąbrówka Wielka dawniej i dziś”.

Zapraszam do fotogalerii.

Comments are currently closed.