Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Kolędowanie w Panewnikach.

5 stycznia członkowie i sympatycy Związku Górnośląskiego spotkali się w panewnickiej bazylice, by przy jednej z najpiękniejszych i największych stajenek wspólnie kolędować. Mszę św. sprawował abp. Wiktor Skworc, oraz ks. kapelan Paweł Buchta i o. Alan Franciszek Rusek. W homilii abp. W. Skworc zwrócił uwagę, że nie powinniśmy pozwolić, by głos w sprawach naszej Małej Ojcowizny zawłaszczyła jakaś jedna opcja. Ślązacy powinni mimo różnic w sprawach dotyczących ich ziemi mówić jednym głosem, bez kłótni i swarów.

W Modlitwie Wiernych prosiliśmy m.in.

  • Jezusicku maluśki, proszymy piyknie, dej nôm, Ślonzokôm, wiara mocno jak skała, tako, jako mieli nasi łojcowie. Dej umiłowanie ziymi, wtoro dołeś nôm do życio, coby my jôm poradziyli łobrobiać na Twojo chwała. Sprow, coby my Ślônzoki culi swoja zocność i niy boli sie upômnieć ło swoje, coby my culi sie sobôm u siebie, a nade wszystko dej zgoda miyndzy nami – coby my sie niy wadziyli, a zowdy wspiyrali jedyn drugigo.
  • Dzieciôntko Boże, dziynkujymy Ci za dwadzieścia piynć lot istniynio naszego Zwiônzku Gôrnoślônskigo. Stojônc wedle tyj panewnickij betlyjki proszymy ło dalszo łopieka nad niym – coby wierny swojij Deklaracji trwoł przi tych wartościoch, co na Ślônsku były zowdy świynte, coby dboł ło swoja gôrnoślônsko kultura w tym naszo rodzimo godka

Po zakończeniu Mszy Świętej przy dźwiękach orkiestry dętej kop. Bielszowice śpiewaliśmy kolędy a  następnie w sali klasztornej złożyliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Wręczone zostały także odznaki „Zasłużony dla Związku Górnośląskiego”. 

 

Zapraszam do galerii zdjęć. 

 

 

 

 

Comments are currently closed.