Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Przidźcie sie poasić ślônskôm godkôm.

Zaproszômy na III Kônkursym Gryfny Godki pod Hônorowym Patrônatym Prezydynta Piekor Ślônskich Stanisława Korfantego. Coby wziońć udział we tym kônkusie trza przirychtuwać godka po ślônsku. Ło cym idzie godać? Ło wszystkym. Tak jak łôńskigo roku. Jedni wspôminali swojich starzikôw, inksi łosprawiali co jym sie we szkole przitrefiyło, abo godali tyz ło rajzach po świecie, cy ło utropach ze bajtlami cy chopym. Wtoś wspôminôł jak we fuzbal groł. Była piykno łosprowka ło łogrôdku i zofcitych tômatach. Kônkurs przirychtuwany jest do wszystkich wtorzy przajôm naszy godce i majôm jôm w zocy, niy ino do tych co miyszkajôm we Piekarach ale i kaj indzi tyz. Bez dwa roki godali po naszymu szkolorze i ci co szkoły downo pokôńcyli. Latoś zaproszômy tyz do godanio nasze małe liplingi, bajtli, wtore do szkoły jesce niy łazôm. Noprzôd bydzie wszystkich przesłuchiwała zocno kômisjo, co sie na godce richtig zno. Bydzie to 9 kwietnia. Zaś wto godoł nojlepi pódzie sie dowiedzieć po Wielkanocy, 29 kwietnia we Miejskym Dômu Kultury na Szarleju na Świyńcie Ślônski Godki. Tam dopiyro bydzie uciesznie. Łosprawiać bydôm nojlepsi,bydzie śpiywanie po ślônsku, treficie sie tyz ze Wiceślônzokym Roku 2013 Robertym Garcarzykym. Juz rychtujymy nagrody. Kônkurs ogłoszo Koło Zwiônzku Gôrnoślônskigo i Młodzieżowy Dôm Kultury nr 1 we Piekarach. Wiyncy dowiycie sie ze regulaminu. Wto umiy godać, niych sie niy wstydzi, ino przidzie sie poasić swojôm godkôm we kônkursie. Zproszômy.

III KONKURS GRYFNY GODKI

                         pod Honorowym Patronatem

                Prezydenta Miasta Stanisława Korfantego

Regulamin Konkursu 

 

I. Cele konkursu:

 1.  Pielęgnowanie gwary śląskiej.
 2. Rozbudzanie u dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania gwarą śląską.
 3. Krzewienie zamiłowania do małej ojczyzny.
 4. Przygotowanie do innych wystąpień publicznych.
 5. Integracja środowisk lokalnych i ich przedstawicieli.
 6. Integracja międzypokoleniowa.

 II. Zasady organizacyjne oraz przebieg konkursu:

 1.  Konkurs Gryfny Godki jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  i do osób dorosłych.
 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie wiersza lub monologu i zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub mailowe na podany niżej adres.
 3. Termin zgłoszenia upływa 2 kwietnia 2014 roku.
 4. Przesłuchania odbędą się 9 kwietnia 2014 roku w MDK nr 1.
  Uczestnicy zostaną poinformowani osobiście o godzinie prezentacji.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów będzie miało miejsce podczas III Święta Śląskiej Godki w dniu  29 kwietnia 2014 roku w Miejskim Domu Kultury  w Piekarach Śląskich.

 III. Warunki uczestnictwa:

 1.  Każdy uczestnik wygłasza monolog lub recytuje wiersz wyłącznie w gwarze śląskiej.
 2. Tekst może być twórczością własną lub zaczerpnięty z dostępnych źródeł.
 3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 6 minut.
 4. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
 •  dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniowie szkoły podstawowej,
 • uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,
 • dorośli.

          5.Jury, oceniając wykonawców będzie zwracać uwagę na:

 •  poprawne posługiwanie się gwarą,
 • dykcję,
 • dostosowanie tekstu do wieku uczestnika,
 • interpretację i zrozumienie tekstu.

 Dodatkowym atutem może być strój regionalny.

 IV. Zgłoszenie uczestników:

 1.  Zgłoszenia pisemne na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, 41-940  Piekary Śląskie ul. Bytomska 159
 2.  Zgłoszenia telefoniczne: 32 287-15-89 lub 660 -635-911
 3. Zgłoszenia mailowe na adres:gryfnogodka@interia.pl
 4. W zgłoszeniu należy podać:
 • nazwisko i imię uczestnika,
 • kategoria wiekowa i wiek uczestnika,
 • szkoła, placówka kultury, stowarzyszenie lub występ indywidualny,
 • nazwisko  osoby przygotowującej uczestnika do konkursu,
 • autor i tytuł tekstu.

 Dodatkowych informacji udzielają

 • Prezes Koła Z.G. w Piekarach Śl. Helena Leśniowska tel. 660 635 911
 • Dyrektor MDK nr 1 w Piekarach Śl. Małgorzata Pogoda tel. 516 135 619.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are currently closed.