Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Zaproszenie na spotkanie z Leszkiem Jęczmykiem.

ŚLÔNSKE KROSZÔNKI

Dzisiej napisałach trocha ło jajcach. Wszystko skuli Wielkanocy. Bo cy wto widziôł Wielkanoc bez jajec? Myśla, że niy. To jest niy do pomyślynio. Do tego sôm te jajka inksze niż bez cało reszta roku. Sôm kolorowo zdobiône, casym jak jakiś łobrozek. Nojczyńści sôm brônotne, trocha rysawe jak warzi sie je we łuskach cebule. Niywtorzy, jak chcôm mieć inksze kolory, to kupujôm farbki we tytkach. Kejś takich farbek niy było a jajka były kolorowe. Wycytałach, ale sama tego niy sprawdziyłach, że jak sie jajka warzi we korze dymbu abo łupinach łorzecha włoskigo, to bydôm corne, jak zaś we kłônkach modego żyta to zielône, warzône we zofcie ze ćwikły to rôżowe, a fijołkowe sôm łod płatkôw kwiotkôw ciymny malwy. Jajka na Wielkanoc wtore dowômy do koszycka coby je poświyńcić a potym dać na wielkanocny stôł sôm niyroz fest krasiate. Jedni je malujôm farbkami, inni prziklejajôm na nie abcybildry, papiôrki, roztomajte łatki i co ino. Jedyn môj kamrat spod Opolo robi jajca ażurkowe. W wydmuszkasz z jajec robi bormaszynôm piykne wzorki. Ino przi ty robocie fest sie kurzi i baba pô niym rycy. Take prawdziwe ślônske jajka wielkanocne to kroszônki. Jak wtoś by chciôł łobejrzeć jak sie je robi, to zaproszôm do Dômu Parafialnego na Dômbrôwce we wtorek 1 kwietnia ło piônty po połedniu. (To niy jest prima aprilis!) Na zaproszynie Koła Zwiônzku Gôrnoślônskigo przijedzie Leszek Jęczmyk z Katowic, wtory wygroł pora kônkursôw na nojpiykniejszo kroszônka wielkanocno. Pódzie łobejrzeć te jego arcydzieła i dowiedzieć sie jak je zrobić samymu. Nasz gość bydzie piyknie łosprawiôł po ślônsku, bo łôn tyz wygroł kônkurs „Po naszymu czyli po ślônsku” i mo tytuł Ślônzoka Roku 2006. Przidźcie, a potym do roboty.

Comments are currently closed.