Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Dzień Ślązaka w Rudzie Śląskiej.

Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie,  ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 23  grudnia 1994 roku i obchodzony jest corocznie 9 sierpnia. Z tej okazji 8 sierpnia w Rudzie Śląskiej – Halembie po raz trzeci zorganizowano Dzień Ślązaka. W czasie spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej Nr 18 podsumowano wyniki Kônkursu Ślônski Szpaski Ekologiczny. Prezes Koła Helena Leśniowska zajęła w tym turnieju poetyckim II miejsce. To jej szpaski:

PRZOCIEL WICHTY I DYMBÔW

Jedyn ekolog,

co był z Halymby,

richtig gupielok,

rachuwoł dymby.

Potym na kożdym nożym zaznaczył,

że przaje Wichcie i jest ji szacym.

AKCJO

Na alarm biyli

roz ekologii.

Larmo robiyli,

niy chcieli drôgi.

Brôniyli zielo, jakichś chrobokôw.

Sprawy cowieka były na boku.

UDOWAC

To ekolog

farbuwany,

cysty borok,

udowany.

Bo jak przidzie srogo zima,

wszyjstko wciśnie do kômina. 

 

Kilka zdjęć w galerii 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are currently closed.