Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

VIII Turniej Sportowy już 6 września!

VIII TURNIEJ SPORTOWY

POD HONOROWYM PATRONATEM

PREZYDENTA PIEKAR ŚLĄSKICH

STANISŁAWA KORFANTEGO

Zarząd Koła Związku Górnośląskiego i Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zapraszają do udziału w VIII Turnieju Sportowym. Zaproszenie kierujemy do członków kół Związku Górnośląskiego i piekarskich stowarzyszeń. Turniej odbędzie się w sobotę 6 września na obiektach MOSiR-u w Piekarach Śląskich ul. Olimpijska 3. W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje:

1)   strzelanie z karabinu sportowego w pozycji leżącej (konkurs drużynowy – drużyny trzyosobowe)

2)   turniej petanque (konkurs drużynowy – drużyny dwu lub trzyosobowe)

3)   dart – rzutki (konkurs indywidualny)

4)   disc golf (konkurs indywidualny)

5)   marsz z kijkami do nordic walkingu (konkurs indywidualny).

Marsz z kijkami zostanie rozegrany oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz z podziałem na dwie kategorie wiekowe do 40 lat i 40+. Uczestnicy marszu przychodzą z własnymi kijkami. Zaplanowany jest także pokaz rozgrzewki przed wyruszeniem na trasę.

NAGRODY

1)   Puchary dla drużyn, które w strzelaniu lub petaque zajmą pierwsze trzy miejsca.

2)   Medale indywidualne dla pierwszych trzech zawodników w strzelaniu, darcie, disc golfie i marszu z kijkami.

3)   Dyplomy dla drużyn i zwycięzców indywidualnych za pierwsze trzy miejsca.

 SĘDZIOWANIE

Funkcję sędziów pełnić będą instruktorzy MOSiR-u w Piekarach Śląskich.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia poszczególnych stowarzyszeń i organizacji przyjmuje Prezes Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich Helena Leśniowska tel. 660 635 911 lub mail:  helena.lesniowska@gmail.com do 1 września 2014 r.

Zapisy osób do poszczególnych konkurencji w dniu zawodów. Biuro zawodów czynne 6 września od godz. 9.30. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

 

 

Comments are currently closed.