Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Jubileusz Związku Górnośląskiego na Górze Św. Anny.

XIII edycja Rodziny Górnośląskiej na Górze Świętej Anny już za nami. W sobotę było nas prawie 1000 osób. Nie można było wymarzyć sobie lepszego miejsca dla świętowania srebrnych godów naszej organizacji – to przecież tu odbył się I Kongres Związku Górnośląskiego.

 Uroczystość oddania czci Powstańcom Śląskim rozpoczęło odegranie Roty przez Orkiestrę Dętą KWK „Mysłowice-Wesoła”. Następnie wszystkich przybyłych, wśród których byli parlamentarzyści i samorządowcy na czele z marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą, powitał prezes ZG Marek Sobczyk.

 Przy dźwiękach werbli uczestnicy złożyli kwiaty na płycie pomnika, a potem uformowali długi pochód, na czele którego maszerowała orkiestra. Przy dźwiękach muzyki łatwiej było iść pod dość stromą górkę.

 Przed wejściem na Plac Rajski tradycyjnie zatrzymaliśmy się pod pomnikiem św. Jana Pawła II, by złożyć kwiaty i zaśpiewać Barkę. W tym roku, dzięki akompaniamentowi mysłowickich muzyków, pieśn zabrzmiała bardziej uroczyście i dostojnie.

Przy dźwiękach pieśni powitalnej Święta Anno witam Cię barwny korowód wszedł do bazyliki. Podziwiali nas nie tylko swoi, ale również goście z innych regionów kraju, m.in. z Kalisza i Odolanowa.

Przed rozpoczęciem mszy świętej państwo Orzechowscy wraz z wnuczkami Patrycją i Natalią recytowali wiersz do Świętej Anny:

Jest na Ślônsku gôra znano

Na nij Anna Samotrzecio.

Trzimie Dziecko i Maryje

Czczôno jest tu przez stulecio.

 Na tyj gôrze ślônske synki

Krew za wolność przelywali.

I wzdychajônc Jezus, Mario

Bogu dusze łoddowali.

 Ty Maryjo, z Babkôm Annôm

Durch wstowiałaś się do Syna.

By łaskawie wejrzoł na nich

Niy pamiyntoł ło jich winach.

 Dzisiej tysz za nami prosisz

W płaszcz matczyny łowiniynto.

Czekosz, aż się nawrôcymy

I ściepnymy grzychôw pynto.

 Prziśli my tu, starzi, modzi

Babce Annie się pokłônić.

I porzykać i pośpiywać

Na tyj gôrze tak się godzi.

 Aż śtyrysta lot chodzymy

Do nij z bliska i z daleka.

Łôna zowdy chce nos gościć

Łona zowdy na nos czeko.

 Pielgrzymów powitał O. Błażej Bernard Kurowski – gwardian, kustosz sanktuarium, profesor Wyższego Seminarium Duchownego, doktor teologii, członek Rady Kapłańskiej diecezji opolskiej. W słowie powitalnym, a później w homilii podkreślił rolę tego szczególnego miejsca dla mieszkańców Śląska zarówno w czasach pokoju, jak i wojen, zaraz, prześladowań, kulturkampfu i innych dziejowych zawieruch, które nie oszczędzały tej ziemi. Gratulował także srebrnego jubileuszu i życzył tak samo radosnego przeżywania złotych godów. Ojciec gwardian odprawiał Mszę św. dziękczynną za 25 lat istnienia Związku Górnośląskiego, a koncelebrujący ksiądz Władysław Pasiut MS (opiekun duchowy Bractwa Pielgrzymkowego) za zmarłych członków ZG. W oprawę liturgii (czytania mszalne, schola oraz modlitwa wiernych) włączyli się Łucja Staniczek, Celina Jamrozy oraz Jacek Pytel. Dar ołtarza (kielich z hostiami oraz ampułki z winem mszalnym) wręczyli znani nam już z panewnickiego kolędowania Marysia i Konrad. Na zakończenie Mszy św. głos zabrał prezes Marek Sobczyk, który podziękował kapłanom oraz wszystkim, którzy przybyli do tego szczególnego miejsca, by wspólnie modlić się o pomyślność dla Górnośląskiej Małej Ojcowizny.

 Obecni w bazylice byli pod wrażeniem gry orkiestry górniczej, a ojciec gwardian poprosił mysłowiczan o częstsze wizyty na Górze Świętej Anny.

 Po mszy świętej, na schodach bazyliki, wykonane zostało zdjęcie Rodziny Górnośląskiej. W tym roku trudno było zmieścić na schodach wszystkich chętnych do sfotografowania się. Nie brakowało także amatorów wspólnej fotki z osobami w strojach regionalnych. Przy dźwiękach orkiestry przeszliśmy do Domu Pielgrzyma, gdzie czekał na nas obiad i dalszy ciąg uroczystości.

 W sali Św. Maksymiliana Marii Kolbe było bardzo uroczyście i rocznicowo. Ciepłe słowa skierowali do Związku Górnośląskiego zaproszeni goście. Z okazji jubileuszu Związku wręczone zostały Dyplomy 25-lecia ZG oraz odznaki Zasłużony dla Związku Górnośląskiego. Dyplomem wyróżniona została m.in. prezes koła Helena Leśniowska a odznaki wręczono członkom Romanowi Kierze i Janowi Leśniowskiemu. 

Prezes Koła Piekary Śląskie, Helena Leśniowska, przygotowała prezentację multimedialną obrazującą 25 lat działalności naszej organizacji. Długo wspominaliśmy nasze dzieje.

Oprawę artystyczną tej części uroczystości zapewnił Chór Koła Michałkowice oraz artysta Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Tadeusz Zdechlikiewicz.

/Opracował Jacek Pytel/

Zapraszam do galerii 

Comments are currently closed.