Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Rada Seniorów w Piekarach Śląskich.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stanisława Korfantego powołana została w Piekarach Śląskich Rada Seniorów. Piekarskie Koło Związku Górnośląskiego reprezentuje w Radzie Roman Kiera.

Skład Rady Seniorów:

 • Gerard Skutnik – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Piekary Śląskie,
 • Mieczysław Mańka – przedstawiciel Oddziału Rejonowego PCK w Piekarach Śląskich,
 • Piotr Adamczyk – przedstawiciel Piekarskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Abstynenta Piątka”,
 • Teresa Nogacka – przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólnota Amazonek „Feniks” w Piekarach Śląskich,
 •  Roman Kiera – przedstawiciel Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich,
 • Maria Nowak – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło w Piekarach Śląskich,
 • Krystyna Golis – przedstawiciel Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • Jacek Zając – przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasze Piekary”,
 • Henryka Zaleśna – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Piekarach Śląskich,
 • Halina Obrębska-Hibner – przedstawiciel Radia Piekary,
 • Jan Baron – przedstawiciel Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • Anna Dembecka – przedstawiciel Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • Danuta Szczepaniak – przedstawiciel Klubu Seniora „Radość”,
 • Józef Lisiak – przedstawiciel Klubu Seniora „Radość”,
 • Elżbieta Misiak – przedstawiciel Klubu Seniora „Sielanka”.

Comments are currently closed.