Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

My sôm stônd.

Z inicjatywy Koła ZG w Piekarach Śl.  zostało zorganizowane 2 grudnia w murach Zespołu Szkół Katolickich spotkanie pod hasłem: „My sôm stônd”. Uczestnikami spotkania byli uczniowie i rodzice Zespołu Szkół Katolickich, uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 z panią Justyną Fifer oraz członkowie Koła ZG. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą napisaną po śląsku, później różne łosprowki po naszymu i zagadki: „Jak to się nazywa po śląsku?”. Godali mali i srodzy. Nie zabrakło też kołoca, kawy i chleba z tustym. Spotkanie było bardzo udane i warto pomyśleć o kolejnym.

Tak my rzykali:

Piekarsko Paniynko, Matko Sprawiedliwości i Miłości Społeczny, radujymy sie,żeś jest Patrônkôm naszego miasta, chcymy Ci pedzieć jak bardzo Ci przajymy. Dziynkujymy za to, że jako Nojlepszo Matka zawsze żeś jest przi nos, za Twoja ciyrpliwość, dobroć, że niy zmierzło Ci sie wysuchiwanie naszych żalôw i prôśb. Piekarsko Paniynko, nojlepszo i troskliwo Matko, Ty nojlepi znos nasze serca, serca Twojich dzieci. Ty nojlepi wiys co nos boli, co sie niy udało, choć my sie tak starali. To Tobie powierzômy nasze nojwiyksze tajymnice i u Ciebie szukômy rady i wsparcio. Proszymy, wstawiej sie za nami u Dobrego Pônbôcka. Wyproś potrzebne łaski. Weź pod swoja macierzyńsko łopieka tych srogich i tych małych, cołke nasze familie. Porzykej za nami, aby kożdy wypełnioł swoje powołanie tak, by Ci sie nojbarzi podoboł. Pomôż nôm ciyrpliwie dźwigać wszystke krziże, wtore na nos spadajôm. Ciebie ło to gorko proszymy. Amynt.  

 

Zapraszam do galerii zdjęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are currently closed.