Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

CO NOS LATOŚ CEKO?

1) Trefiymy sie we piyrszy wtorek kożdego miesiônca we Miejskym Dômu Kultury na Szarleju ło piônty po połedniu.

 2) We lutym bydymy cytać po ślônsku skuli Miyndzynarodowego Dnia Jynzyka Ojczystego. Przirychtujymy tref we Dzielnicowym Dômu Kultury na Dômbrôwce 20 lutego ło piônty po połedniu.

3)  Kwieciyń – przirychtujymy IV Kônkurs Gryfny Godki i Świynto Ślônski Godki. Prziznômy tyz łodznaka „Pszociel Ślônski Godki”.

 4)    Moj – pódymy szczylać i pojadymy na Ślônske Gody.

 5)  Czyrwiec – przirychtujymy pielgrzimka ZG do Piekarski Paniynki.

 6) Bez lato wybierymy sie porajzuwać po bônkrach, bydymy we Muzeum Powstań Ślônskich i kaj indzi. Możno zrobiymy zaś korôna żniwno?

 7) Wrzesiyń – bydzie IX Turniej Sportowy i pojadymy rzykać  na Anaberg.

 8)  Październik – przirychtujymy wystawa we dômu kultury na Dômbrôwce.

 9)  Listopad – możno zgłoszymy sie na kônkurs „Po naszymu czyli po śląsku”.

 10) Grudziyń – bydymy we szkole katolicki na trefie „My sôm stônd”.

 11) Na pewno zrobiymy jesce inksze fajne rzecy i trefiymy sie z tymi co przajôm Ślônskowi. 

Przidźcie na nasze spotkania a na pewno sie Wôm spodobo.

Comments are currently closed.