Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Kolędowanie w panewnickiej bazylice.

Co roku członkowie i sympatycy Związku Górnośląskiego wraz z całymi rodzinami spotykają się w bazylice Franciszkanów pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach by wspólnie kolędować przy jednej z najpiękniejszych stajenek. W tym roku spotkanie zorganizowane zostało w dniu 3 stycznia. Po raz pierwszy wspólnie kolędowali członkowie Związku Górnośląskiego  i członkowie działającego od niedawna w Katowicach Oddziału Związku Podhalan.

Program uroczystości przewidywał:

  • czas na indywidualne zwiedzanie bazyliki, ruchomego żłobka, ogrodu klasztornego, wizytę w herbarium
  • powitanie uczestników w bazylice, kolędowanie wraz z gośćmi i śląskimi artystami
  • uroczysta Msza święta w bazylice
  • spotkanie opłatkowe w auli Domu Parafialnego, wspólne śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń i poczęstunek

 W spotkaniu aktywnie uczestniczyła także delegacja piekarskiego Koła ZG. Gerard Skrzypiec pięknie wyśpiewał w czasie Mszy św. Psalm responsoryjny  a Jan Leśniowski był chorążym sztandaru Zarządu Głównego.

Zapraszam do galerii zdjęć.

 

Comments are currently closed.