Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Misterium Męki Pańskiej w Piekarach Śląskich.

Misteria wielkopostne kojarzą się mieszkańcom naszego regionu z Kalwarią Zebrzydowską; pierwsze zapisane wzmianki pochodzą z 1876 roku (choć pierwszą, oficjalną, była pielgrzymka księcia cieszyńskiego Adama Wacława w roku 1614, a więc niedługo po fundacji klasztoru kalwaryjskiego. Był to jednak przypadek jednostkowy). Mało kto (nawet wśród zasłużonych pielgrzymów piekarskich) wie, że misteria odbywały się również w naszym najważniejszym, górnośląskim sanktuarium niemal 100 lat temu. 90 lecie diecezji katowickiej i tyle samo lat od koronacji łaskami słynącego obrazu były dobrym momentem, by do tej pięknej tradycji powrócić.

 Pomysł odtworzenia misteriów kalwaryjskich pojawił się już jakiś czas temu. Kilka razy próbowano przywrócić choć fragment tego, co niegdyś odbywało się na piekarskiej Kalwarii w Wielkim Tygodniu. Pojawiało się pytanie: czy jest to jeszcze możliwe w Piekarach? Inicjatywa została podjęta spontanicznie przez duszpasterzy Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, parafię św. Rodziny oraz parafian z Brzozowic- Kamienia. Oprócz nich do pomocy włączyły się rzesze ludzi; władze miasta, szkoły, różnego rodzaju instytucje i wspólnoty. Prace nad scenariuszem ruszyły kilka miesięcy temu, a dziś w to dzieło zaangażowało się ponad sto osób. Samo przygotowanie misteriów to wielkie przedsięwzięcie, przede wszystkim teatralne i logistyczne. Ponad 60 stronic scenariusza, wielogodzinne próby i dyskusje, to rzeczywistość ostatnich miesięcy. Wiele pracy pochłania także przygotowanie strojów, które przy pomocy wielu życzliwych ludzi ekipa przygotowująca misterium starała się odtworzyć jak najwierniej. Misteria Pasyjne na piekarskiej Kalwarii to jednak nie tylko wydarzenie artystyczne, a nade wszystko duchowe. To wielka modlitwa ludu śląskiego z okazji 90-lecia powstania diecezji, a jednocześnie początek obchodów 90-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej. W przygotowaniu misteriów sięgając do historycznych, piekarskich przekazów organizatorzy wzorowali się na misteriach we wspomnianej już Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam odgrywane przez aktorów sceny przeplatane są modlitwą i osobistym doświadczeniem spotkania z umęczonym Chrystusem. Chwalebne Misterium Męki Pańskiej w Piekarach odbywa się zgodnie z opisem Ewangelii począwszy od Niedzieli Palmowej, w Wielki Czwartek oraz w Wielki Piątek. To właśnie Wielki Piątek był głównym dniem pątniczym.

 Już o godzinie 9:00 proboszcz i jednocześnie kustosz sanktuarium ks. Władysław Nieszporek rozpoczął w bazylice nabożeństwo Gorzkich Żali zakończone kazaniem pasyjnym. Następnie, już po włączeniu się w wielkopiątkowe uroczystości ks. Abp Wiktora Skworca uformowała się procesja, która wyruszyła na Kalwarię. Przechodząc pomiędzy kaplicami mówiącymi o miejscach i zdarzeniach opisanych w Ewangeliach wierni w liczbie ok. 1,5 tysiąca osób uczestniczyli w przedstawieniu, połączonym z modlitwą, pasyjnym śpiewem i słuchaniem kazań o Męce Pańskiej. Całość zakończyła się na szczycie kalwarii Nabożeństwem Słowa oraz adoracją Krzyża i Relikwii Krzyża Świętego.

 Na początku tego roku główny animator misterium, wikary z Piekar ksiądz Adam Zgodzaj zadzwonił do mnie z propozycją wzięcia udziału członków Bractwa Pielgrzymkowego w uroczystości (szczególnie chodziło o osoby ubierające się w stroje regionalne). Chodziło o podkreślenie tradycji (wszak sto lat temu tak właśnie pielgrzymowali na piekarskie misteria śląscy pątnicy). Wyraziłem wolę uczestnictwa Bractwa ale „zainteresowałem tematem” również inne Koła Związku Górnośląskiego, których członkowie pokazują się tak ubrani na naszych związkowych imprezach i uroczystościach. I tak w wielkopiątkowy poranek przy kaplicy M.B Lekarki Chorych (umówione miejsce zbiórki) zebrało się około trzydziestu członków Związku z Bractwa Pielgrzymkowego, Koła Piekary i Koła Bogucice; panie w jaklach, purpurkach i ciepłych plyjdach (było bardzo zimno), panowie w zimowych bruślokach. W czasie Gorzkich Żali Celina i Krzysztof Jamrozy z Bractwa odczytali modlitwy kalwaryjskie z XIX wieku, zaś przedstawiciele Bractwa i Kół piekarskiego i bogucickiego nieśli przez całe misterium relikwie Krzyża Świętego.

 Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować Helence Leśniowskiej z Piekar oraz Ani Michałek z Bogucic za zorganizowanie grup pięknie ubranych w stroje regionalne w swoich Kołach.

                                                                                            Jacek Pytel

Prezes Bractwa Pielgrzymkowego

Związku Górnośląskiego

Zdjęcia z uroczystości.

Więcej zdjęć z Wielkopiątkowego Misterium na stronach:

https://plus.google.com/photos/100881616083807888162/albums/6133612708141404081

http://bazylikapiekary.pl/index.php/fotokalendarium2015/category/264-3042015-chwalebne-misterium-mki-paskiej-cz-iii-wydarzenia-wielkiego-pitku

Comments are currently closed.