Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

O Tragedii Górnośląskiej w Sejmie RP.

22 kwietnia 2015 r. z inicjatywy Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu konferencja pt. „Tragedia Górnośląska 1945”. Konferencje poprzedziło uroczyste otwarcie wystawy „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”. Ekspozycja przygotowana przez oddział katowicki Instytutu Pamięci Narodowej ukazuje zagadnienia związane z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych, wkroczeniem Armii Czerwonej na Górny Śląsk oraz deportacji mieszkańców tego regionu do ZSRR. Wprowadzeniem do konferencji był pokaz filmu „Przemilczana historia”. Prelegenci – naukowcy, historycy, p. prokurator – zszokowali słuchaczy, przytaczając udokumentowane fakty niesłychanych zbrodni, bestialstwa szczególnie wobec ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci.

W konferencji uczestniczyła także grupa członków Związku Górnośląskiego. Głos w dyskusji zabrała Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego dr Łucja Staniczkowa. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia do programów nauczania w szkołach tematów dotyczących prawdziwej historii Górnego Śląska. 

Relacja z konferencji – http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=5001DD9FC65EFAFAC1257E2E002F899C#

Galeria zdjęć z Sejmu.

Comments are currently closed.