Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Święto Śląskiej Godki w Piekarach Śląskich.

28 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich po raz czwarty zorganizowane zostało Święto Śląskiej Godki. Jego organizatorami byli piekarskie Koło Związku Górnośląskiego i Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Posłanka Danuta Pietraszewska, Poseł Jerzy Polaczek, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Korfanty z radnymi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, członkowie Związku Górnośląskiego. W czasie imprezy podsumowany został IV Konkurs Gryfny Godki, nad którym patronat honorowy sprawowali: Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura, Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska – Duraj i Prezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego Marek Sobczyk. Zaś patronat medialny sprawowali: Radio Piekary i Miesięcznik Związku Górnośląskiego „Górnoślązak”. Do udziału w czwartej edycji konkursu zgłosiło się 78 uczestników z Bytomia, Chorzowa, Katowic, Pawonkowa, Piekar Śląskich, Orzecha, Radzionkowa, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Świerklańca. Najmłodszy uczestnik miał tylko 2 i pół roku a najstarszy 60+. Uczestników oceniało jury w składzie: Irena Chrostek, Jerzy Komor, Helena Leśniowska i Maria Osadnik. W czasie Święta Śląskiej Godki swoje monologi wygłosili zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych Wysłuchano także monologów Ślązaka roku 2014 Jana Szczęsnego z Jaśkowic i Norberta Klosy z Rudy Śląskiej. Były też piękne popisy wokalne. Jak zawsze wszystkim bardzo spodobał się występ Zespołu „Koziołki” z Kozłowej Góry oraz młodych solistów przygotowanych przez panią Krystynę Giołbas, zaś Gerard Skrzypiec zadedykował swój popis wokalny sponsorom konkursu. Jak co roku wręczone zostały odznaki „Pszociel Ślonski Godki”. Odznakę brązową otrzymały panie Anna Jurzyca, Justyna Fifer i Beata Głogowska-Okrutny. Odznakę srebrną wręczono Helenie Leśniowskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za sponsorowanie nagród. Europoseł Marek Plura i Posłanka Danuta Pietraszewska ufundowali wyjazd do Brukseli dla Krystyny Tęczy (laureatki najstarszej kategorii wiekowej) i wyjazd do Warszawy dla zwycięzców i ich opiekunów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nagrodę dla najlepszego przedszkolaka ufundował Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki. Dziękujemy za przekazane środki finansowe Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z Tarnowskich Gór, Zarządowi ZGK w Piekarach Śląskich, dr inż. Rafałowi Jendrusiowi, panu Patrykowi Brodowskiemu. Dziękujemy za przekazane dary Urzędowi Miasta w Piekarach Śląskich, Towarzystwu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz panom Romanowi Kierze i Gerardowi Orawskiemu.

 WYNIKI IV KONKURSU GRYFNY GODKI

PRZEDSZKOLE

I miejsce  Kewin Ślósarczyk  (MP nr 2 Piekary Śląskie)

II miejsce Maja Szynkowska (MP nr 2 Piekary Śląskie)

                  Natalia Tobor (Przedszkole Nr 2 Radzionków)

III miejsce Marek Szołtysik  (2 i pół roku)

Wyróżnienia Rafał Szołtysik, Wiktor Bohn, Martyna Gwóźdź.

SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce Dominik Patoń (ZS-P nr 1 Piekary Śląskie)

II miejsce Weronika Namysło (ZS-P nr 2 Piekary Śląskie)

III miejsce Maria Śmietańska (SP nr 17 Katowice)

                 Marta Wikarek (MSP nr 5 Piekary Śląskie)

Wyróżnienia:  Mateusz Wołek, Michał Walter, Martyna Śmiejkowska, Katarzyna Klimczok, Sonia Nierychło, Paulina Franik, Bartłomiej Niewiarowski, Oliwier Melicki.

GIMNAZJUM

I miejsce Paulina Skuballa (Gimnazjum Pawonków)

II miejsce Dominika Daniel (MG nr 1 Piekary Śląskie)

III miejsce Agnieszka Tomalka (MG nr 2 Piekary Śląskie)

                  Weronika Finkbeiner (MG nr 2 Piekary Śląskie)

Wyróżnienia:  Julia Siwy, Patryk Kubacki.

LICEA I DOROŚLI

I miejsce Krystyna Tęcza (XIV LO Katowice)

II miejsce Anna Kiera (I LO Piekary Śląskie)

III miejsce Katarzyna Wosz (ZS nr 1 Piekary Śląskie)

                  Lucjan Zając (Związek Górnośląski)

Wyróżnienie: Irena Berdella 

Fotorelacja z uroczystości.

Comments are currently closed.