Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar.

Tegoroczna męska pielgrzymka to podziękowanie za 90 lat istnienia diecezji katowickiej. Taki napis na banerze informował przybyłych w niedzielę, 30 maja do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej pielgrzymów.

…Pamiętamy o tysiącach pielgrzymów, którzy przybywali do tego sanktuarium maryjnego w minionych latach… powiedział do pielgrzymów w słowie powitalnym abp Wiktor Skworc. – W naszej wdzięcznej pamięci zapisał się szczególnie kard. Karol Wojtyła, który jako metropolita krakowski regularnie pielgrzymował do Piekar i aż 12 razy wygłaszał tam homilie, a jako papież Jan Paweł II słał z Watykanu do pielgrzymów krzepiące orędzia, zachęcając nieustannie do „otwierania drzwi Chrystusowi” w życiu osobistym i społecznym. To nie jedyne personalne odniesienie włodarza śląskiej archidiecezji w słoneczną niedzielę. Było wspomnienie ofiar wypadków na kopalniach, było podziękowanie skierowane do ratowników niosącym pomoc poszkodowanym. Była pamięć o pielgrzymach, którzy przybywali do Piekar po kilkadziesiąt razy a którzy odeszli w minionym roku na wieczną pielgrzymkę. Wielu zacnych gości gościło w niedzielę piekarskie wzgórze. Tradycyjnie pojawili się księża biskupi (ordynariusze, pomocniczy i seniorzy) z okolicznych diecezji. Mszy Świętej przewodniczył prefekt watykańskiej Kongregacji Wiary kard. Gerhard Müller, który wygłosił słowo homilii do pielgrzymów. Obecny był także kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, zaś z dalekiej Tanzanii przybył czarnoskóry biskup Michael George Mabuga Msonganzila z diecezji Musoma, gdzie od 40 lat, jako misjonarz fidei donum, posługuje ksiądz archidiecezji katowickiej Edward Gorczaty. Ksiądz Abp. powiedział do afrykańskich gości: „biskupie Michale, księże Edwardzie, wasza tu obecność, przypomina nam, że Kościół jest misyjny i że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dzieło głoszenia Ewangelii”. Szczególny charakter (w kontekście wydarzeń na Ukrainie) miało przybycie do Piekar z diecezji charkowsko-zaporoskiej delegata tamtejszego biskupa ks. Tomasza Nadbereżnego. Z Republiki Środkowoafrykańskiej do Piekar dotarł bp Tadeusz Kusy. Młodzież na kalwaryjskie wzgórze przyniosła krzyż oraz ikonę Matki Bożej – symbole Światowych Dni Młodzieży. Do czekającego za rok wielkiego wydarzenia odniósł się kardynał Dziwisz mówiąc, że w Piekarach da się już wyczuć atmosferę spotkań młodzieży z papieżem. W wygłoszonej w języku polskim homilii kard. Gerhard Müller w homilii podkreślił, że każdy ochrzczony ma być prawdziwym świadkiem Boga, który jest Miłością. –„Dziś trzeba z odwagą wyznawać wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i potwierdzać swoją przynależność do Kościoła. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje tego świadectwa ze strony chrześcijan. Człowiek niejednokrotnie stwarza sobie różnego rodzaju „cielce ze złota”, rzeczywistości, które zajmują miejsce Boga w jego życiu. Niejednokrotnie człowiek – pełen bólu i rozdarcia wewnętrznego, pełen zagubienia i problemów – będzie ulegał różnym podszeptom „tego świata” i będzie szedł w kierunku złudnych miraży. Nikt i nic jednak nie jest w stanie obdarzyć człowieka miłością równą z tą, którą ukazał Bóg, który jest Miłością – zaznaczał. – Szukajmy prymatu ducha! Przecież Bóg jest! Bóg daje nam siebie! Bóg wyznacza jasne zadania! Bóg wreszcie tyle razy daje nam dowody swej miłości”. Pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich trwają nieprzerwanie od 1947 roku. Pierwsza pielgrzymka do Matki Bożej Piekarskiej odbyła się z inicjatywy biskupa śląskiego Stanisława Adamskiego. W czasach komunizmu piekarskie wzgórze stanowiło oazę wolności społecznej i religijnej w świecie czerwonego zniewolenia. To tu m. innymi upominano się o uszanowanie świętości niedzieli oraz godności robotnika. Podobnie było m. innymi na tegorocznej pielgrzymce – ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc mówił o konieczności poważnego traktowania przez stanowiących władzę spraw śląskich.

Związek Górnośląski zaznaczył (tak jest od kilku lat) mocno swoją obecność w Piekarach. Wystawiliśmy cztery poczty sztandarowe (sztandar główny obsadzony przez Koło Piekary i Bractwo Pielgrzymkowe) oraz z Kół w Murckach, Rudzie Śląskiej i Michałkowicach. Modlitwę Wiernych w gwarze śląskiej odczytali Gerard Skrzypiec i Mateusz Pieprzka z Koła Piekary; obaj towarzyszyli V-ce Prezesowi Związku Grzegorzowi Franke jako delegacja z darem ołtarza (upieczony przez Gerarda Skrzypca chleb).

Jacek Pytel (Prezes Bractwa Pielgrzymkowego ZG)

Galeria zdjęć z pielgrzymki. 

Comments are currently closed.