Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Wystawa – „Piekary za stary Polski”.

8 października w gościnnych murach Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej: „Piekary  za stary Polski”. Pomysłodawcą wystawy jest Zarząd Koła ZG w Piekarach Śląskich. Wystawę można zwiedzać do 10 listopada w godzinach pracy DDK. 

Przed zwiedzeniem wystawy konieczne są dwa wyjaśnienia. Terminem „za stary Polski” określano na Śląsku okres międzywojenny, czyli czas między pierwszą a drugą wojną światową. Tak dokładnie dla Piekar, to czas po włączeniu części Górnego Śląska do Polski w roku 1922 do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Zaprezentowany na wystawie materiał dotyczy Piekar w obecnych granicach. W 1922 r. było to jednak aż 7 odrębnych miejscowości: Wielkie Piekary, Szarlej, Brzozowice, Kamień, Brzeziny (od 1931 r. Brzeziny Śląskie), Dąbrówka Wielka, Kozłowa Góra. W tym okresie Kozłowa Góra należała do powiatu tarnogórskiego, natomiast pozostałe wsie do powiatu świętochłowickiego. W 1933 r. połączono Brzozowice   i Kamień w jedną jednostkę administracyjną Brzozowice-Kamień, a z kolei w 1934 r. połączono Wielkie Piekary z Szarlejem w jeden organizm  o nazwie Szarlej – Wielkie Piekary, któremu w 1935 r. nadano nazwę Piekary Śląskie. Obecny kształt Piekar Śląskich, to wynik reformy administracyjnej z 1975 r. 

         Zgromadzony na wystawie materiał ilustruje różne sfery życia, ale jest to bardzo mały wycinek  z historii Piekar Śląskich za stary Polski.

         Organizując tę wystawę chcemy zachęcić zwiedzających do poznawania historii Piekar Śląskich, do odkrywania nieznanych faktów z przeszłości miasta i własnych rodzin.

Zapraszam do galerii zdjęć z wernisażu. 

Comments are currently closed.