Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

„Co w ślonski duszy gro” w DDK.

W środę 15 czerwca w Dzielnicowym Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej odbyło się spotkanie promujące nową książkę napisaną po śląsku – „Co w ślonski duszy gro”. Na spotkanie przybyła grupa autorów, których teksty opublikowano w książce (Gabriela Cichy, Helena Leśniowska, Danuta Szczogiel, Lucjan Zając).  Zgromadzeni z wielkim zainteresowaniem nie tylko wysłuchali opowieści o pisaniu po śląsku ale także wywiązała się ożywiona dyskusja na temat sposobu zapisywania tekstów  i problemów z ich odczytywaniem. Książka została przyjęta bardzo entuzjastycznie.

Zapraszam do galerii.

Comments are currently closed.