Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

„Co w ślonski duszy gro” w Radzionkowie.

„Mos to ty, môm to jo – to, co w ślônski duszy gro”. Pod takim hasłem odbyło się we wtorek – 21 czerwca w Muzeum Chleba w Radzionkowie spotkanie promujące nową książkę napisaną po śląsku. W książce zawarte zostały teksty poważne ale też wesołe. Idzie w ni pocytać – co sie przitrefiyło ślônskim chopiônkôm, ale tyz skônd sie wziyny Cidry, jest ło Piekarach, Kozi Gôrze, Dômbrôwce i ło Rojcy i Radziônkowie. Z autorami śląskich tekstów (H. Leśniowska, M. Osadnik, A. Skrzypiec) w Muzeum Chleba spotkał się Burmistrz Radzionkowa dr Gabriel Tobor, Dyrektor Muzeum Piotr Mankiewicz i oczywiście radzionkowscy miłośnicy śląskiej godki. 

Zapraszam do galerii.

Comments are currently closed.