Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Dziyń Ślonzoka w Halembie.

Po raz piąty w Filii Nr 18 Biblioteki Miejskiej w Rudzie Śląskiej –  Halembie zorganizowany został w dniu 10 sierpnia Dziyń Ślonzoka. Pomysłodawcą imprezy i głównym organizatorem jest Bronisław Wątroba z halembskiego Koła Związku Górnośląskiego a powodem do jej organizacji jest Dzień Ludności Tubylczej przypadający 9 sierpnia. W czasie uroczystości wręczone zostały odznaki Pszociela Ślonski Godki. Złotą odznakę otrzymał Marian Makula. W czasie spotkania Prezes piekarskiego Koła Związku Górnośląskiego Helena Leśniowska zaprezentowała wydane w Piekarach książki: „Rajza z piekarskom godkom” i „Co w ślonski duszy gro”. Uczestnicy wysłuchali także opowieści o tym, czym wyróżnia się piekarski dialekt. Natomiast Bronisław Wątroba zapoznał wszystkich z legendami o św. Wojciechu i odczytał swoje utwory napisane po śląsku właśnie na ten temat.

Zapraszam do galerii.

Comments are currently closed.