Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Dzień Języka Ojczystego w piekarskiej bibliotece.

21 lutego obchodzony jest od wielu już lat Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO. Właśnie w tym dniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich  zorganizowana została prelekcja o śląskich strojach regionalnych. O strojach opowiadali członkowie piekarskiego Koła Związku Górnośląskiego, którzy na tę okazję sami ubrali oryginalne stroje rozbarskie. Opowieść o tym, jak ubierali się kiedyś Ślązacy, snuta była w języku naszej Małej Ojczyzny czyli po śląsku. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z piekarskich szkół podstawowych nr 1 i 13, grupa dorosłych, a aż z Czekanowa przyjechał Stefan Kaczmarczyk – finalista konkursu „Po naszymu czyli po śląsku” z 2012 r. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć, czy nawet dotknąć, oryginalne stroje rozbarskie. A trzeba dodać, że niektóre z nich miały już 100 lat. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się pokaz zakładania galandy. Dla uczniów przygotowany został także konkurs zagadek w języku śląskim. Mamy nadzieję, że uczniowie dzięki temu spotkaniu wzbogacili swoją wiedzę o kulturze regionu i zachęciliśmy ich do godania po naszymy.

W strojach chopionek paradowały: Helena Leśniowska, Teresa Ogłodek, Krystyna Skórka, Anna Skrzypiec. Strój męski założył Gerard Skrzypiec. Jak zakładano galandy prezentowała Teresa Ogłodek a imprezę sfotografował Jan Leśniowski.   

Zdjęcia ze spotkania. 

Informacja o spotkaniu na stronie biblioteki: http://www.biblioteka.piekary.pl/galeria/g,mowic-gwara-to-wielka-radosc-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are currently closed.