Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Zapraszamy do łosprawianio po śląsku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Konkursie Gryfny Godki. Jego organizatorami są: Koło Związku Górnośląskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich. Wzorem lat poprzednich konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów wszystkich typów szkół i osób dorosłych. Ma on na celu między innymi rozbudzenie zainteresowania językiem śląskim, przygotowanie do wystąpień publicznych, promowanie kultury regionu oraz integrację międzypokoleniową. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników śląskiej godki. Tak jak w latach poprzednich konkurs jest dwuetapowy. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 13 kwietnia. Zgłaszać można się mailowo, telefonicznie lub listownie pod wskazany w regulaminie adres.

Uczestnicy zobowiązani są do wygłoszenie monologu po śląsku, jego czas nie może przekroczyć 6 minut. Przesłuchania odbędą się 20 kwietnia (przedszkola i szkoły podstawowe) i 24 kwietnia (pozostali uczestnicy) w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 73 (siedziba Radia Piekary). Natomiast ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów odbędzie się 27 kwietnia o godz. 17.00 także w MDK w Piekarach Śląskich w czasie Święta Śląskiej Godki. W czasie koncertu finałowego wystąpią laureaci konkursu oraz zaproszeni goście. Przewidujemy także wręczenie odznak „Pszociel ślonski godki” osobom szczególnie zaangażowanym w promowanie języka śląskiego.

Konkurs objęty jest patronatem honorowym przez Europosła Marka Plurę, Prezydent Piekar Śląskich Sławę Umińską-Duraj, Prezesa Związku Górnośląskiego Grzegorza Franki.

Wszystkie potrzebne informacje zawiera regulamin.


Comments are currently closed.