Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Walne Zgromadzenie Członków.

W poniedziałek 6 marca w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich, obradowało Walne Zgromadzenie Członków Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich. Po wysłuchaniu sprawozdania z pracy Zarządu, które przedstawiła Prezes Helena Leśniowska oraz informacji Komisji Rewizyjnej, zgromadzeni udzielili absolutorium ustępującym władzom piekarskiego Koła. W tajnym głosowaniu wybrano  nowe władze na czteroletnia kadencję 2017 – 2021. Zgromadzeniu przewodniczył Stanisław Korfanty.

Zarząd Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich:

Prezes – Helena Leśniowska

Wiceprezes – Krystyna Skórka

Sekretarz – Janina Kiera

Skarbnik – Gerard Orawski

Członkowie Zarządu – Roman Kiera, Gerard Skrzypiec, Lucjan Zając. 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jerzy Nowak

Sekretarz – Danuta Sieja

Członek Komisji – Irena Zdebel. 

Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia.

 

Comments are currently closed.