Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Debata społeczna – „Jak budować wspólnoty lokalne?”.

18 maja w Miejskiej Bibliotece w Piekarach Śląskich odbyła się debata społeczna dla mieszkańców pod hasłem „Jak budować wspólnoty lokalne?”. Uczestniczyło w niej około 20 osób. Rozmowa dotyczyła m.in. tego, jakie działania należy podejmować, by wzmacniać więzi miedzy mieszkańcami i  jak sprawnie budować poczucie lokalnej tożsamości. Moderatorem debaty była Magdalena Świergolik z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W debacie uczestniczyli przedstawiciele różnych stowarzyszeń, instytucji i radni Rady Miasta Piekary Śląskie. Związek Górnośląski reprezentowała Prezes Koła Helena Leśniowska. Osoby biorące udział w spotkaniu podkreślały, że zaangażowanie w sprawy lokalne jest dla nich ważną formą aktywności. Wspólnota to dla nich wspólne miejsce zamieszkania, poglądy, wartości, poczucie bezpieczeństwa, troska o środowisko, tradycja, wspólny cel i działanie. Wnioski z dyskusji podejmowanych w całym kraju zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na XI Kongresie Obywatelskim w listopadzie tego roku w Warszawie.

Comments are currently closed.