Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

SPOTKANIE – Z kulturą regionalną na ty.

Co to jest zygla? Cy portiera to baba – portier? A możno – garnitura, to garnitur dlo baby? Jak wyglôndajôm cepy? Niy wiycie?

To przidźcie do Szkolny Izby Regiônalny we szkole na Dômbrôwce, 5 czyrwca ło piônty po połedniu. Tam treficie sie z człônkami piekarskigo Koła Zwiônzku Gôrnoślônskigo, a ło tym jak to sie kejś na Ślônsku miyszkało połosprawio Prezeska Koła Helyna Leśniowsko. Wspôminać bydymy tyz fest zocno dômbrowszczanka Marta Wójcik.

PIYKNIE ZAPROSZÔMY.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Szkolnej Izbie Regionalnej w szkole w Dąbrówce Wielkiej, dnia 5 czerwca 2017 r. o godz. 17. 

Comments are currently closed.