Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Pożegnaliśmy śp. Mariana Geremka

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci

członka piekarskiego koła Związku Górnośląskiego

śp. Mariana Geremka

Laureata Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy, współzałożyciela sekcji plastycznej „FLEK”, malarza nieprofesjonalnego, który na swoich pracach utrwalił obraz dawnych i współczesnych Piekary. 

Comments are currently closed.