Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Przed nami XI Turniej Sportowy.

XI TURNIEJ SPORTOWY

POD HONOROWYM PATRONATEM

PREZYDENTA PIEKAR ŚLĄSKICH

SŁAWY UMIŃSKIEJ – DURAJ

Zarząd Koła Związku Górnośląskiego i Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu              i Rekreacji w Piekarach Śląskich zapraszają do udziału w XI Turnieju Sportowym. Zaproszenie kierujemy do członków kół Związku Górnośląskiego i innych stowarzyszeń. Turniej odbędzie się w sobotę 9 września 2017 r. na obiektach MOSiR-u w Piekarach Śląskich ul. Olimpijska 3. W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje:

1)    strzelanie z karabinu sportowego w pozycji leżącej (konkurs drużynowy – drużyny trzyosobowe)

2)    turniej petanque (konkurs drużynowy – drużyny dwu lub trzyosobowe)

3)    dart – rzutki (konkurs indywidualny)

4)    disc golf (konkurs indywidualny)

5)    marsz z kijkami do nordic walkingu (konkurs indywidualny).

Marsz z kijkami zostanie rozegrany oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Uczestnicy marszu przychodzą z własnymi kijkami. Zaplanowany jest także pokaz rozgrzewki przed wyruszeniem na trasę.

NAGRODY

1)    Puchary dla drużyn, które w strzelaniu lub petaque zajmą pierwsze trzy miejsca.

2)    Medale indywidualne dla pierwszych trzech zawodników w strzelaniu, darcie, disc golfie i marszu z kijkami.

3)    Dyplomy dla drużyn i zwycięzców indywidualnych za pierwsze trzy miejsca.

SĘDZIOWANIE

Funkcję sędziów pełnić będą instruktorzy MOSiR-u w Piekarach Śląskich.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia poszczególnych stowarzyszeń i organizacji przyjmuje Prezes Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich Helena Leśniowska tel. 660 635 911 lub mail:  helena.lesniowska@gmail.com do 4 września 2017 r.

Zapisy osób do poszczególnych konkurencji w dniu zawodów. Biuro zawodów czynne 9 września od godz. 9.30. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy.

TAK BYŁO

Comments are currently closed.