Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Święto Śląskiego Stroju Ludowego.

Kejś pedziałach, co w kalyndorzu brakuje mi Świynta Chopiônki. Nawet znodłach pasowno data. Przirychtuwałach skuli tego wszystkigo wiersz „Ło wyższości stroju ślônskigo nad pańskym” i nawet słowa do piosynki „Dziś prawdziwych chopiônek juz niy ma”. Ale jedyn istny spytoł mie sie – co z chopami? Przecaś łôni tyz majôm ślônske łoblecynie  i chcieli by sie poasić złotymi kneflami z łobrozkami cy paradnym hutym. I fest pyknie sie stało, że mômy Świynto Stroju Ślônskigo, na ftore przijyzdzajôm cołke familie, a niy ino chopiônki. We piyrszo niydziela siyrpnia juz drugi roz trefiyli sie w Katowicach ci, co radzi łoblykajôm sie po ślônsku. Przijechali z roztomajtych czyńści Gôrnego Ślônska. Jedni banôm, inksi autami cy piechty. Niy spamiyntałach skônd wszyscy byli, bezto wymiynia ino niyftorych. Byli z Ćwiklic, Jaśkowic, Mysłowic, Brzezinki, Kosztôw, Radziônkowa, Katowic – Bogucic i Ligoty, Orzecha, Piekor Ślônskich, Dômbrôwki Wielki, Michałkowic. Jak ło kymś niy na pisałach, to niych sie łodezwie. Kożdy łoblecôny po swojymu, bo jak to godajôm „Co wieś to pieśń”. Gôdômy kônsek inacy i łoblecynie tyz niy jest na cołkym Ślônsku jednake. Było fest kolorowo. A trza sie jesce raduwać, że były wszystke pokolynia, łod nojmyńszych bajtli aze do tych co majôm ftoryś krziżyk na karku. Dziynkuja Wiktorowi Frankiemu, wtory to wszystko wykômbinuwoł i fest nalotoł sie, coby to wszystko grało. Dziykuja wszystkim ftorzy tyn tref wspiyrali, m.in – Magdzie Lubeckiej za piykne fotografie i innym fotografôm  tyz, familii Skrzypcôw z Dômbrôwki Wielki za napełniynie ślônskich żołôndkôw swojskym chlebym z tustym, Derektorowi Muzeum Chleba w Radziônkowie Piotrowi Mankiewiczowi, nô i wszystkym ftorzy przijechali do Katowic aby poasić sie swojym łoblecyniym, bo bez nich by sie tyn tref niy udoł. A dodôm wiyncy, wspiyroł nos sôm Pônbôcek i doł przecaś piykno pogoda. Jo jest optymistkôm i myśla, co na bezrok zaś si trefiymy w Katowicach w piyrszo niydziela sierpnia a bydzie nos jesce wiyncy. A może bez zima trefiymy sie w jakiś galerii na kawie? Co Wy na to? Przijedziecie?

Zapraszam do zobaczenia fotogalerii.

 

Comments are currently closed.