Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

XI Turniej Sportowy za nami.

XI TREF ZE SZPORTYM WE PIEKARACH ŚLÔNSKICH.

Łod jedynostu juz lot, we piyrszo abo drugo sobota września trefiômy sie na szpilplacu piekarskigo Mosiru. Tak tyz było latoś 9 września. Sprosiyli my człônkôw roztomajtych organizacjôw, niy ino ze Piekor. Przijechali tyz nasze kamraty ze Zwiônzku Gôrnoślônskigo z inkszych kôł. Pogoda była piykno. Spyto sie wtoś, po co my leźli na tyn Mosir. Tôz juz tuplikuja. Rozchodzi sie ło to, by dychnôńć sie na świyżym lufcie, pogodać ło cym sie ino do, ale nojważniejsze zrobić coś dlo zdrowio i kônsek sie pogimnastykuwać. Wymyślyli my coby było piyńć szportôw. Tak po naszymu, po ślônsku, to by było tak: szczylanie ze giwery po leżôncku, ciepanie szczałkami do tabulki ze nômerami, ciepanie żelaznymi balami, ciepanie plastikowymi talyrzami do waszkorbôw i na kôniec maszeruwanie ze patykami. Jakby wtoś sie niy pokapuwôł we co my grali, to musa napisać jak te szporty nazywajôm sie niy po ślônsku, ino podug napisanego regulaminu. Było to po koleji: strzelanie z karabinu sportowego w pozycji leżącej, dart, petanque, disc golf i na kôniec nordic walking. Cy teroz kożdy wiy lepi co my robiyli? I niych mi ftoś powiy, że ślônsko godka jest zaciepano niymieckymi słowami. A co mômy teroz ze jynzykym polskym? Cy my richtig godômy cysto po polsku? Wrocôm do naszego trefu ze szportym. Do nojlepszych były puchary, medale i dyplômy, a dlo wszyjstkich co prziszli bônkawa i tyj. Krysia Skórka (wiceprezeska Koła ZG) napiykła kołoca, a Piotr Leśniowski zrobiył tuste. Wszyscy byli nafutruwani i sie to fest chwolyli. Turniej objynty był hônorowym patrônatym przez Prezydynt Piekor Sławę Umińską – Duraj. Niy udało by sie turnieju przirychtuwać, keby niy Dyrektor Łukasz Tomczyk, pracownicy Mosiru i instruktory szczylanio.  Piyknie jym dziynkujymy, bo jes richtig za co. Niy ino syndziuwali, ucyli szczylać i grać we te roztomajte gry, ale załatwiyli tyz piykno pogoda. To sie nazywo ôbsługa kômpleksowo. Umôwiyli my sie, co za rok zaś sie trefiymy na Mosirze we Piekarach. Dejcie pozôr jak bydôm zaproszynia.

Teroz cytejcie fto był nojlepszy i wygroł.

STRZELANIE Z KARABINU SPORTOWEGO

Wyniki drużynowe

I miejsce – Związek Górnośląski Piekary Śląskie – 132 pkt (Wiktor Franki, Roman Kiera, Gerard Orawski)

II miejsce – KA „Piątka” – 123 pkt (Wojciech Żydek, Andrzej Żydek, Eugeniusz Żydek)

III miejsce – RAŚ Piekary Śląskie – 123 pkt (Krzysztof Kiera, Bronisław Niziol, Ryszard Ogiołda)

Wyniki indywidualne – kobiety

I miejsce – Bożena Uhl (45 pkt)

II miejsce – Ilona Ogiołda (44 pkt)

III miejsce – Krystyna Skórka (40 pkt)

Wyniki indywidualne – mężczyźni

I miejsce – Wiktor Franki (45 pkt)

II miejsce – Wojciech Żydek (45 pkt)

III miejsce – Roman Kiera (44 pkt)

DART – kobiety

I miejsce – Danuta Stróż

II miejsce – Teresa Kamela

III miejsce – Anna Zając

DART- mężczyźni

I miejsce – Bronisław Niziol

II miejsce – Wojciech Żydek

III miejsce – Grzegorz Kołodziej

PETANQUE

I miejsce – Związek Górnośląski Piekary Śląskie (Wiktor Franki, Roman Kiera, Gerard Orawski)

II miejsce – Związek Górnośląski Piekary Śląskie (Alfred Kiera, Jan Leśniowski, Piotr Wąsik)

III miejsce – SPLENDOR „ŚMIG” Piekary Śląskie (Grzegorz Zorychta, Marcin Rak, Piotr Gajewski)

DISC GOLF – kobiety

I miejsce – Barbara Zielińska

II miejsce – Aniela Kołodziej

III miejsce – Anna Kudełko

DISC GOLF – mężczyźni

I miejsce – Bartosz Szołtysik

II miejsce – Edward Kołodziej

III miejsce – Piotr Gajewski

NORDIC WALKING – kobiety

I miejsce – Krystyna Golis

II miejsce – Elżbieta Koryciorz

NORDIC WALKING – mężczyźni

I miejsce – Grzegorz Zorychta 

Zapraszamy do galerii zdjęć z zawodów.

 

 

Comments are currently closed.