Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Chodzenie z goikiem w Dąbrówce Wielkiej

Kożdy to wiy, że Wielki Post zacyno sie łod środy popielcowy. Jest w niym szejś niydziel: sucho, gucho, corno, bioło, goiczno i palmowo. Na Dômbrôwce godali tak:

sucho, bo jodło sie bez łomasty,

gucho, bo trza zacôńć sie wyciszać,

corno, bo jesce sôm krôtke dni i jest ćma,

bioło, bo idzie ku dobrymu, jest jaśni,

goiczno, bo łazi sie z goikym,

palmowo, bo świynci sie palmy na pamiôntka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

We niydziela goiczno dziołszki, fajnie łoblecône po ślônsku, chodzôm łod chałpy do chałpy z goikym. Jest to choinka łobstrojôno maluwanymi jajkami i kolorowymi szlajfkami. Dziołszki śpiywajôm:

Na naszym goiku maluwane jajka,

 co je maluwała dômbrowsko kaczmarka.

Cało noc niy spała jajka maluwała,

cało noc niy spała jajka maluwała.

Łod downa ło ty tradycji pamiyntajôm dziołszki ze szkoły na Dômbrôwce. Tak tyz było latoś. 18 marca, zaroz po łobiedzie, szło trefić na Dômbrôwce piykno, barwno grupa szkolorzy ze goikym. Wcale jym nie zawodzało, co na dworze było – 5 stopni i mocno wioło. Łoblykli sie i tak po naszymu. Myśla, co żodnymu niy zawodzało, że dziołszki pod wiônkami miały na gowie copki. Przecaś ło zdrowiu trza pamiyntać. Dziykujymy szkolorzôm i rechtôrkôm ze szkoły na Dômbrôwce Wielki. Bo choć to przecaś niydziela i rechtory majôm fraj łod roboty, to z dziećmi chodziyły jak zowdy panie – Jolanta Lubojańska – Kopydlowska i Joanna Wójcik – Słaboń. Brawo dla dzieci i nauczycieli za pielęgnowanie tradycji. Fajnie by to było, keby jesce we inkszych dzielnicach Piekor frelki tyz ło tym pamiyntały we piônto niydziela postu.

Comments are currently closed.