Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

IX Kongres Związku Górnośląskiego.

W sobotę 3 marca 2018 r. obradował w Mysłowicach IX Kongres Związku Górnośląskiego. Przed rozpoczęciem obrad delegaci uczestniczyli w Mszy św. w kościele Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach Brzęczkowicach, natomiast obrady odbywały się w sali Centralnego Muzeum Pożarnictwa. W kongresie uczestniczyło ponad 150 delegatów reprezentujących 41 kół i bractw Związku Górnośląskiego oraz zaproszeni goście. W pierwszej części uroczystości nadano honorowe członkostwo założycielom Związku Górnośląskiego oraz dokonano symbolicznego przekazania wystawy „Silesius” wójtowi gminy Kochanowice. Kongres to najwyższa władza Związku Górnośląskiego. W czasie obrad wybrano Prezesa, Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjna i Sąd Związku na kadencję 2018 – 2022. Prezesem został wybrany Grzegorz Franki a w skład Zarządu ZG weszli:

dr Waldemar Szendera,

dr Łucja Staniczek,

Sławomir Fudala,

Jan Szulik,

Leszek Boniewski,

Dawid Wowra,

Tomasz Kowalski,

prof. Joachim Foltys,

Jakub Wyciślik,

Halina Wróbel,

Krystyna Janeczek – Jagiellończyk,

Bernard Uszok.

Delegatami piekarskiego Koła ZG na kongres byli: Helena Leśniowska, Roman Kiera i Krystyna Skórka. Oprócz udziału w obradach uczestnicy Kongresu mieli okazję zwiedzić Muzeum Pożarnictwa a także Muzeum Miejskie.

Nowym władzom Związku Górnośląskiego życzymy zdrowia oraz wielu ciekawych pomysłów i energii w działaniu dla dobra nie tylko członków organizacji ale całej społeczności Górnego Śląska.

Galeria zdjęć.

 

Comments are currently closed.