Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Święto Strojów Ludowych Górnego Śląska.

Przajecie ślônskymu łoblecyniu? Mocie je w zocy?

To wystrôjcie sie po ślônsku i przijedźcie do Katowic we sobota 4 siyrpnia,  ło cworty po połedniu. Trefiymy sie pod Pômnikym Powstańcôw Ślônskich. Chcymy poasić sie i pokozać jake nasze ślônske łoblecynie jest piykne. Bydymy tyz knipsuwać zdjyńcia na pamiôntka do familijnych albumôw.

Zaproszo Wiktor Franki cuzamyn z partnyrami – Heleną Leśniowską (prezes koła Piekary ZG), Magdaleną Lubecką (Foto Lubecki w Piekarach), Piotrem Mankiewiczem ( dyrektor Muzeum Chleba w Radzionkowie), Markiem Plurą (europoseł ze Śląska), Grzegorzem Franki (prezes Związku Górnośląskiego), Ewą Szczodrą (Rada Naczelna RAŚ), Jackiem Tomaszewskim (redaktor Jaskółki Śląskiej).

Comments are currently closed.