Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Zapraszamy na XII Turniej Sportowy.

XII TURNIEJ SPORTOWY

pod honorowym patronatem

PREZYDENTA PIEKAR ŚLĄSKICH

SŁAWY UMIŃSKIEJ – DURAJ

Zarząd Koła Związku Górnośląskiego i Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Piekarach Śląskich zapraszają do udziału w XII Turnieju Sportowym. Zaproszenie kierujemy do członków kół Związku Górnośląskiego i piekarskich stowarzyszeń. Turniej odbędzie się w sobotę 8 września 2018 r. na obiektach MOSiR-u w Piekarach Śląskich ul. Olimpijska 3. W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje:

  • strzelanie (konkurs drużynowy – drużyny trzyosobowe)
  • turniej petanque (konkurs drużynowy – drużyny dwu lub trzyosobowe)
  • dart – rzutki (konkurs indywidualny)
  • disc golf (konkurs indywidualny)

NAGRODY

  • Puchary dla drużyn, które w strzelaniu lub petaque zajmą pierwsze trzy miejsca.
  • Medale indywidualne dla pierwszych trzech zawodników w strzelaniu, darcie, disc golfie.
  • Dyplomy dla drużyn i zwycięzców indywidualnych za pierwsze trzy miejsca.

SĘDZIOWANIE

Funkcję sędziów pełnić będą instruktorzy MOSiR-u w Piekarach Śląskich.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia poszczególnych stowarzyszeń i organizacji przyjmuje Prezes Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich Helena Leśniowska do 1 września 2018 r.

Zapisy osób do poszczególnych konkurencji w dniu zawodów. Biuro zawodów czynne 8 września od godz. 9.30. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

Comments are currently closed.