Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Badanie germanizmów w języku śląskim.

Dnia 19 listopada br. Związek Górnośląski gościł w swej siedzibie w Katowicach prof. Gerda Hentschela i dr. Istvana Fekete z Uniwersytetu w Oldenburgu, którzy wraz z prof. Jolantą Tambor i przy pomocy wielu członków ZG przeprowadzili badania germanizmów w języku śląskim. Wyniki pracy naukowców są nie tylko ciekawe, ale często zaskakujące. W czasie poniedziałkowego spotkania przedstawiono wstępne wnioski wynikające z ankiet. Spośród ponad 2 tys. ankietowanych Górnoślązaków aż 70 proc. w równym stopniu uznaje się za Ślązaków i za Polaków. Większość ankietowanych chce nauki języka w szkole. Mniejszość (ale sporo, bo ponad 40 proc.) chce, aby śląski był drugim – obok polskiego – językiem urzędowym. Naukowcy badali wyłącznie osoby, które na co dzień posługują się językiem śląskim. Z tego powodu odrzuconych zostało ok. 10 proc. ankiet, w których respondenci podali, że godki używają „rzadko”.

Zapraszam do galerii

 

Comments are currently closed.