Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

VIII Konkurs Gryfny Godki tuż, tuż. Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Konkursie Gryfny Godki. Jego organizatorami są: Koło Związku Górnośląskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich. Wzorem lat poprzednich konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów wszystkich typów szkół i osób dorosłych. Ma on na celu między innymi rozbudzenie zainteresowania historią Górnego Śląska, tradycjami i obrzędami, pielęgnowanie mowy śląskiej, przygotowanie do wystąpień publicznych oraz integrację międzypokoleniową. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników śląskiej godki. Tak jak w latach poprzednich konkurs jest dwuetapowy. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 30 kwietnia. Zgłaszać można się mailowo lub telefonicznie pod wskazany w regulaminie adres.

Uczestnicy zobowiązani są do wygłoszenie monologu po śląsku, jego czas nie może przekroczyć 6 minut. Przesłuchania odbędą się 8 maja w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 159. (naprzeciw piekarskiej Bazyliki NMP). Natomiast ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów odbędzie się 14 maja o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 73, w czasie Święta Śląskiej Godki. W czasie koncertu finałowego wystąpią laureaci konkursu oraz zaproszeni goście. Przewidujemy także wręczenie odznak „Pszociel ślonski godki” osobom szczególnie zaangażowanym w promowanie języka śląskiego.

Wszystkie potrzebne informacje zawiera załączony regulamin.

Comments are currently closed.