Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Zapraszamy na Święto Stroju Ludowego Górnego Śląska.

SPOTKAJMY SIĘ

11 SIERPNIA, GODZ. 17.00, KATOWICE UL. STAWOWA PRZY ŻABIE.

Spotkanie – Sesja fotograficzna – Happening  z okazji Święta Strojów Ludowych Górnego Śląska

Jest to spotkanie osób prywatnych w śląskich strojach ludowych (mundurach górniczych i innych związanych z Górnym Śląskiem) i ma charakter happeningu.
Celem spotkania jest pokazanie piękna tych strojów oraz zrobienie serii pamiątkowych zdjęć do prywatnych albumów oraz dokumentacji historii
i promocji naszego regionu. Spotkanie zgłoszone jest w Urzędzie Miasta  Katowice. Happening nie może być wykorzystany w celach zarobkowych, politycznych, głoszenia poglądów religijnych i szerzenia ideologii.
Łączy nas tradycja, historia, stroje, mundury, kostiumy, zabawa, Górny Śląsk. Wszystkich przyjaciół, znajomych i nieznajomych, zapraszam wspólnie z partnerami: Heleną Leśniowską (prezes koła Piekary ZG), Piotrem Mankiewiczem ( dyrektorem Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek
w Radzionkowie), Grzegorzem Franki (prezesem Związku Górnośląskiego).

Wiktor Franki.

Comments are currently closed.