Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Dzień Śląskiej Flagi.

POWIEŚ FANA!

Ino coby ftoś niy myśloł, że jo namowiôm do jakichś mordôw! Rozchodzi sie ło ślônsko fana, ftoro mo swoje świynto 15 lipca. Miyszkos na Gôrnym Ślônsku i mos ta Ziymia w zocy, to pokoz to. Powiyś ślônsko fana. Jak ftoś taki fany niy mo, to jesce zdônży sie jôm kupić. Abo idzie tyz we łoknie dać małe fanki. Ino cobyście niy wystawiali do łokna jakichś małych dziołszkôw! Bo fanka po ślônsku, to blank coś inkszego jak po polsku. Fanka, to mało fana a niy kobiyta ftoro przaje jakiś kapeli.

Po jakymu tyn dziyń jest 15 lipca? Rozchodzi się ło upamiyntniynie daty kej Syjm RP przijôn Konstytucjo, ftoro Gôrnymu Ślônskowi nadowała autonomio. A było to 15 lipca 1920 r. Zaś barwy Gôrnego Ślônska mômy łod Piasta – Władysława Opolczyka. Nasza ślônsko fana jest złoto – modro, a na ni złoty oreł.

Wywieście na swojich chałpach abo we łoknach złoto – modre fany. Łod poru juz lot wiyszane sôm we Chorzowie, Siymianowicach, Katowicach i inszych miastach. Łôńskigo roku wisiały tyz juz we Piekarach na Urzyndzie Miasta i dômach kultury. Może latoś bydziy ich wiyncy?

Jak powiesicie fana, to knipsnijcie fotografio i poaście sie we internecie.

Helena Leśniowska

Comments are currently closed.