Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Żegnamy Ś.P. Łucję Staniczek.

W piątek wieczorem 23 sierpnia br. odeszła do Pana dr Łucja Staniczek – wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego, nasza Koleżanka.  

Łucja Staniczek urodziła się 31 sierpnia 1947 roku w Tychach.  Przez kilkadziesiąt lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Jej praca doktorska pt. „Herosi i chachary: portret Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego” wpisała się jako bardzo ważna pozycja w poznawaniu historii i tradycji Górnego Śląska. W roku 2013 uhonorowana została Nagrodą im. Wojciecha Korfantego.

Od początku lat 90. ubiegłego wieku działała aktywnie w Związku Górnośląskim. Była długoletnim prezesem Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego, a od 17 marca 2014 roku wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego.

Była inicjatorką i realizatorką niezliczonej ilości przedsięwzięć Związku Górnośląskiego, zwłaszcza w dziedzinie edukacji regionalnej oraz promocji Górnego Śląska i Górnoślązaków. Wśród najważniejszych Jej działań należy wymienić Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku, Śląski Turniej Debat Oksfordzkich, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego, wystawę „Silesius”, wystawę poświęconą Henrykowi Sławikowi, Forum Nauczycieli Regionalistów, a w ostatnich latach także Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” i miesięcznik „Górnoślązak”.

Dr Łucja Staniczek była oddana Śląskowi i jego sprawom. Posiadała niezwykłą umiejętność zjednywania sobie ludzi dla podejmowanych inicjatyw. Była przy tym osobą skromną, zasadniczą, uczynną, wyrozumiałą dla innych.

Łucja nie umarła, a tylko przeszła do lepszego świata. Umarł kawałek naszego Śląska  – mówi prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

Galeria zdjęć – Wspominamy Ś.P. Łucję Staniczek.

Pożegnaliśmy Ś.P. Łucję Staniczek.

 

Comments are currently closed.